Om oss

leeab_omoss

Den första mars 2016 förvärvade Leif Erlandsson betonghåltagningsföretaget Bejab Borr AB.
Bejab Borr AB grundades 1986 av Bengt Olsson och har bedrivit rivning och betonghåltagningsarbeten i bygg- och anläggningsbranschen. Under dessa år har företaget byggt upp en gedigen kunskap och lång erfarenhet inom branschen.

I och med förvärvet ändrades företagsnamnet till L Erlandsson Entreprenad AB (LEEAB). Företagets huvudverksamhet kommer fortsatt att vara rivning och betonghåltagningsarbeten, men kommer även att erbjuda bygg- och projektledning inom bygg- och anläggningsbranschen.

LEEAB utför alla typer av borrning- och sågningsarbeten i betong och tegel men även övriga rivningsarbeten. Företagets mål är att arbeta med kunden i fokus och vara En partner att lita på ”Confido”, vad det gäller Kvalitet, Erfarenhet och Hållbarhet. Företagets målsättning är att leverera högklassiga arbeten enligt Kundens önskemål.

Huvudkontoret ligger i Härnösand.

Kvalitet

Kvalitet är LEEAB´s starkaste konkurrenskraft. Kvalitetsarbetet omfattar kvaliteten på utfört arbete, tjänster och hela organisationen. För LEEAB är det strategiskt viktigt att kvalitets- och utvecklingsarbete är en naturlig och integrerad del i den dagliga verksamheten.

Erfarenhet

Ägare Leif Erlandsson har arbetat inom Y-bygg, BPA, PEAB, SKANSKA, Vägverket Produktion och Svevia AB i främst ledande positioner. Vilket har gett erfarenhet av arbetsledning, bygg- och projektledning, projekteringsledning, kalkylering, anbudsutvärdering, anbudslämning, inköpsfrågor ledningsgruppsarbete, organisationsfrågor, förändringsarbete, ekonomi, förhandlingar och personansvarsfrågor.
Med över 30 års erfarenhet i branschen har företaget erhållit erfarenhet inom det mesta inom bygg- och anläggningsbranschen samt betonghåltagning, sågning och rivningsarbeten.
LEEAB består av kompetenta medarbetare som är företagets främsta resurs för att lyckas hålla hög kvalitet i leveranserna. Kompetensutveckling sker kontinuerligt för att vara ledande på marknaden och uppdaterad inom frågor som säkerhet, arbetsmiljö och miljö.

Hållbarhet

För LEEAB är klimatpåverkan en viktig fråga. Företaget arbetar aktivt för att bidra till ett hållbart samhälle genom att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett miljömässigt sätt.
Projekten planeras noggrant för att de miljövänligaste alternativen ska användas.  Metoder tillämpas för att återvinna eller återanvända det rivna materialet på bästa sätt i projekten.

Arbetsplatserna på LEEAB ska vara trygga, säkra och utvecklande. Alla medarbetare har och tar ansvar för sin egen och andras säkerhet. Förutsättningarna ska vara goda för en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt långsiktigt friska medarbetare.

Kontakta oss

Adress
Korsmässvägen 15
871 65 Härnösand

Tel: 0611-245 97
Mobil: 070-600 71 51
E-post: leif@leeab.nu
Instagram: @leeabharnosand

Kontakt

Fält märkta med * är obligatoriska